Generalversammlung

12.01.2019

Den 12. Januar 2019 war d'Generalversammlung.

Fir 2019 setzt de Comité sech aus folgenden Droberoderinnen zesummen:

Präsidenin: DEMUTH Corinne

Sekretärin: BAUMANN Laure

Trésorière: WEIS Chantal

Memberen: LEUENBERGER-WAGNER Anouk, WIETOR Félicie, WEYLAND Danielle